PRAKTISK ORIENTERT INNHOLD TILPASSET DIN BEDRIFT

Med dyktige, forståelsesfulle og inkluderende kursholdere tilbyr vi brukerkurs på ulike nivåer for alle slags typer bedrifter. Sammen med kunden setter vi oss ned og blir enige om hva slags type kurs som passer deres behov, vi tilbyr både «forelesningsformat» og kurs i mindre grupper.

Basert på erfaring anbefaler vi der det er mulig at de ansatte blir delt inn i mindre grupper basert på kompetansenivå og/eller rolle/avdeling. På denne måten sikrer vi større mulighet til å tilrettelegge innhold basert på hver gruppes behov, samt skape en interaktiv læringsarena.

Anonym Kursdeltaker, Amgen Norge

Dere hadde forstått våre behov og bygget kurset opp rundt dette. Motiverte oss til å stille alle “dumme” spørsmål.

Anonym Kursdeltaker, Kreativt Bygg

Dere tok tak i de utfordringene vi hadde, og brukte tid på det vi hadde behov for.

Jeg vil gjerne snakke med dere om kurs

DETTE KJENNETEGNER VÅRE KURS

  • Uformelt – Med personlige og entusiastiske kursholdere ønsker vi å tilrettelegge for en god læringsarena hvor kursdeltakerne skal føle seg trygge og ha det gøy.

  • Interaktivt – For å oppnå best mulig resultat ønsker vi at kursdeltakerne stiller spørsmål underveis, og at kursinnholdet blir formet av kursdeltakernes behov.

  • Tilrettelegging –I tiden før kurset har vi samtaler med ledelsen eller andre ansvarlige for å skaffe oss god innsikt i hvordan de ansatte jobber i dag, hva ansatte og ledelse savner, samt hvilken type kursform som vil passe kunden best. Basert på dette setter vi opp et sett med punkter som vi skal gjennom i løpet av kurset, men kursdeltakerne bidrar til at ingen kurs er like.

  • Gevinstrealisering – Det aller viktigste for oss er at hver enkelt kursdeltaker lærer noe nytt. Kursene er praktisk orientert med oppgaver og eksempler som den enkelte deltaker kan relatere til sin arbeidshverdag.

TYPER KURS

Vi tilbyr både modulbaserte kurs på ca 1t per tema, og halvdagskurs som dekker flere temaer. På denne måten kan kunden selv bestemme om det er ønskelig med et kursløp over en lengre periode hvor det er fokus på et tema eller en tjeneste av gangen, eller om det er mer hensiktsmessig med et lengre og mer intensivt kurs.

Sikkerhet

kr 950,- / Les mer

Teams

kr 950,- / Les mer

Gratis innføring

kr 0,- / Les mer

OneNote

kr 950,- / Les mer

OneDrive

kr 950,- / Les mer

Outlook

kr 950,- / Les mer