Azure Backup er en enkel og rimelig tjeneste for lokal og online backup

Leveres på verdens kanskje aller beste og sikreste skytjenesteplattform; Microsoft Azure

SIKRE KRITISK DATA UANSETT HVOR DE ER LAGRET

Bedrifters data og applikasjoner kan være lagret både på servere, klienter og i skyen. Med Azure Backup beskytter du kritiske programmer som SharePoint, Exchange og SQL Server, filer og mapper, Windows-servere/klienter og virtuelle maskiner.

AZURE BACKUP PRISER

Nedenfor ser du et par enkle priseksempler på hva det kan koste med Azure Backup, og vi hjelper deg gjerne med både spørsmål og uforpliktende pristilbud. Du kan også lese mer på Microsofts egen side med detaljert beskrivelse og priskalkulator for tjenesten her.

Tabellen viser priseksempler for backup av standard servere. Vi har i dette eksempelet valgt LRS (Local Redundant Storage) som vil være rett valg for de aller fleste, og det betyr at dataene lagres på 3 forskjellige steder innenfor samme datasenter hos Microsoft i Vest-Europa. Her finnes det en rekke alternativer til både raskere lagring og georedundans over flere kontinenter. Les mer om dette direkte hos Microsoft Azure eller kontakt oss så hjelper vi deg videre.

Alle våre priser er veiledende priser hentet direkte fra Microsoft. Vi tar forbehold om prisendringer og ved ulik pris er alltid listepris hos Microsoft gjeldende.

Størrelsene på de sikkerhetskopierte dataene avgjør prisen på Azure Backup i hver beskyttet forekomst før komprimering og kryptering.

 • For virtuelle maskiner er det størrelsen på den tildelte disken som avgjør datastørrelsen.
 • Ved sikkerhetskopiering av filer og mapper er det størrelsen på filene og mappene som er konfigurert for sikkerhetskopiering, som avgjør datastørrelsen.
 • Ved sikkerhetskopiering av SQL Server er det størrelsen på databasene som er konfigurert for sikkerhetskopiering, som avgjør datastørrelsen.

Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS). Både LRS og GRS er blokkbloblagring.

Server 500 GB

kr310måned
 • 5 GB endringer hver dag
 • 30 dager retention

Server 1 000 GB

kr620måned
 • 5 GB endringer hver dag
 • 30 dager retention

Server 2 000 GB

kr1240måned
 • 5 GB endringer hver dag
 • 30 dager retention

Mange bedrifter betaler ganske mye for å sikre ekstern backup av de viktigste data med variert historikk. Azure Backup løser dette enkelt og kostnadseffektivt med 99,9% SLA og ubegrenset lagring til lav og forutsigbar pris.

I tradisjonelle løsninger for både lokal og online backup er det begrenset hvor lang historikk man kan ha uten å investere i utvidelse, eller møte utfordringer hos ekstern leverandør. I begge tilfeller vil man som regel møte både fysiske utfordringer og en dramatisk økning i kostnadsbilde for å møte kravene til historisk data.

Azure Backup er en enkel og kostnadseffektiv løsning med sikkerhetskopiering som en tjeneste som utvider prøvde og allerede klarerte verktøy lokalt med mange og kraftige verktøy i skyen. Den gir beskyttelse for kundenes data uansett hvor det er: i bedriftens datasenter, i eksterne kontorer og filialer, eller i den offentlige skyen. Samtidig er den sensitiv for de unike kravene disse scenariene utgjør. Azure Backup, nå i en sømløs portalerfaring med Azure Site Recovery, har minimalt vedlikehold og maksimal kostnadseffektivitet, konsistente verktøy for ekstern sikkerhetskopiering og operasjonell gjenoppretting, og enhetlig programtilgjengelighet og databeskyttelse.

Kilde: Microsoft

En beskyttet forekomst viser til datamaskinen, den fysiske eller virtuelle serveren eller databasen du bruker til å konfigurere sikkerhetskopieringen til Azure. En forekomst er beskyttet når du har konfigurert en sikkerhetskopieringspolicy for datamaskinen, serveren eller databasen og har opprettet en sikkerhetskopi av dataene. Påfølgende kopier av de sikkerhetskopierte dataene endrer mengden brukt lagring, men ytterligere sikkerhetskopier øker ikke antallet beskyttede forekomster. Noen vanlige eksempler på beskyttede forekomster er virtuelle maskiner, programservere, databaser og personlige datamaskiner som kjører Windows-operativsystemet. Eksempel:

 • En virtuell maskin som kjører hypervisor-infrastrukturen Hyper-V eller Azure IaaS. Gjesteoperativsystemet for disse virtuelle maskinene kan være Windows Server eller Linux.
 • En programserver med en fysisk eller virtuell maskin som kjører Windows Server, og arbeidsbelastninger med data som skal sikkerhetskopieres. Vanlige arbeidsbelastninger er Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Dynamics og filserverrollen på Windows Server. Du må ha Azure Backup Server eller System Center Data Protection Manager for å kunne sikkerhetskopiere eller beskytte disse arbeidsbelastningene.
 • En personlig datamaskin som kjører Windows-operativsystemet.
 • SQL-server, inkludert alle databasene på serveren.

Hvis du velger å sikkerhetskopiere en hypervisor-infrastruktur for en virtuell maskin samt den tilknyttede gjestearbeidsbelastningen, blir hypervisor-infrastrukturen og gjestearbeidsbelastningen behandlet som separate beskyttede forekomster og belastet uavhengig av hverandre.

Kilde: Microsoft

Nei. Bruken fordeles basert på antall dager i en måned som en forekomst har vært beskyttet.

Med de nye prisene faktureres sikkerhetskopidataene som er lagret i Azure, etter prisene for blokkeringsblober for området.

Den totale mengden sikkerhetskopidata i Azure Backup («serverdeltjenesten») for en spesifikk beskyttet forekomst kan endres på grunn av følgende faktorer:

 • Oppbevaringsperioden for de sikkerhetskopierte dataene
 • Nytt nettofrafall lagret på hvert gjenopprettingspunkt
 • Komprimeringsnivået som oppnås for sikkerhetskopidataene
 • Hyppigheten for de planlagte sikkerhetskopieringsjobbene
 • Eventuelt tilknyttede metadata for sikkerhetskopieringen

Kilde: Microsoft