HVA ER FORMÅLET MED GDPR?

EUs nye forordning for personvern (General Data Protection Regulation), skal i 2018 erstatte det vi i dag kjenner som personopplysningsloven. Formålet med de nye reglene er å sørge for god beskyttelse av personopplysninger.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personlig data er opplysninger som kan knyttes til deg som person. Det er vanlig å dele personlige data inn i sensitiv informasjon i tre kategorier:

BØTER

Den nye loven stiller strenge krav til dokumentasjon av rutiner, behandling av personopplysninger, sikring av opplysninger og risikovurdering. For alvorlige brudd på den nye loven kan virksomheter risikere å få en bot på opptil 4% av konsernets årlige omsetning, eventuelt 20 millioner Euro dersom dette utgjør en større sum. Det er Datatilsynet som er ansvarlige for å kontrollere at GDPR overholdes etter innføringen.

ER DET MITT ANSVAR?

Styremedlemmer, daglige ledere, markedsansvarlige og lønningsansvarlige er eksempler på ansvarsområder som berøres direkte av den nye loven om personvern somtrer i kraft 2018. Både teknisk plattform og administrative rutiner må evalueres og tilrettelegges for å være GDPR-compliant. Alle bedrifter i Norge må ta en aktiv rolle i dette for å være sikre på at man ikke bryter loven.

GDPR Portalen

GDPR portalen hjelper deg og løse utfordringer knyttet til GDPR. Tjenesten er en nettbasert portal designet for å veilede og dokumentere, samt skape bevissthet rundt GDPR for hele organisasjonen. Portalen gjør det langt enklere å være GDPR-compliant uten store kostnader eller ressurskrevende prosesser.

Hva gjør GDPR Portalen for deg?

Portalen er et verktøy som sikrer samsvar og gir deg full oversikt over det du trenger å vite med hensyn til databeskyttelsesregulering. Løsningen gir deg all informasjon du trenger, relevante eksempler og ferdige maler.

Portalen passer for alle bedrifter som sitter på personopplysninger, og oppdateres kontinuerlig med instruksjoner og vedtak fra Datatilsynet, slik at du enkelt forblir GDPR-compliant selv om bedriften din utvikler seg og lovverket endres.

1-10 ansatte

kr1000,-mnd

11-25 ansatte

kr2000,-mnd

26-250 ansatte

kr4000,-mnd

251--> ansatte

kr6000,-mnd

Etableringskost på 5 000,- inkluderer alt grunnoppsett, nødvendig opplæring og fri support i oppstartsfasen på 30 dager.

TRENGER DU MERE HJELP?

Lillevik IT og Metier Legal har utviklet et samarbeid for å hjelpe virksomheter som trenger ytterligere bistand til å sikre GDPR-compliance. Ved å kombinere IT og Juss bidrar vi til at du sikrer teknisk løsning med adekvate verktøy, og sørger for at juridiske uklarheter blir besvart. Vi jobber tett med både eiere, styret, daglig ledelse og resten av personalet, som jobber i relevante posisjoner eller med teknisk infrastruktur.