HVA ER MICROSOFT ENTERPRISE+SECURITY (EMS)?

EMS gjør det mulig med enkel og effetiv administrasjon, og moderne sikring av både data og enheter selv om man jobber i skyen. Mange vil hevde at denne type sikkerhet også er langt tryggere en tradisjonelle løsninger. Du betaler en fast pris per bruker per måned. Lisensen er uten bindingstid, og innholder all funksjonalitet du trenger.

Hva inneholder EMS?

De fleste kjøper EMS som en en del av Microsoft 365, som består av Windows 10, Intune og  Office 365 i en og samme lisens. EMS kan også kjøpes frittstående, og gir deg moderne verktøy for sikkerhet, mobilitet, rapportering og administrasjon i skyen. EMS gir også full støtte for Single Sign-on, og  muligjør en 100% serverfri IT-løsning.

Kontakt oss

Aktuelle spørsmål om EMS

Når bedriften planlegger å flytte hele eller deler av bedriftens IT tjenester ut i skyen, bør det gjøres noen enkle grep for å ivareta sikkerheten. Med den økte tilgjengeligheten i skyen, øker også faren for at firmaets data blir spredt rundt på enheter som bedriften ikke administrerer eller vet om.

Med Microsoft Enterprise Mobility + Security beholder du kontrollen over bedriftens data i skyen også!

Standard EMS lisens koster kr 70,90 og gir deg følgende innhold i grove trekk:

Sentralisert identitet
Mobile Device management
Sikre dataene dine
Adferdsanalyse

Med EMS kan man sørge for at alle brukerene har sikker tilgang til Office 365. Med dettte mener man at det settes systemkrav som krever at brukerens enhet innrulleres og firmaet får kontroll over enheten, samt at firmaets policier blir opprettholdt. På denne måten elimineres muligheten for datatap, som for eksempel når noen glemmer at enheten må være kryptert, oppdatert og passordbeskyttet. Når en ansatt slutter, slettes kun firmadata på alle enheter brukeren har benyttet.

Firmaets data kan begrenses til å behandles kun i administrerte apper som bedriften har kontroll over, derav forhindre «lekkasje» av data ut til for eksempel privat Dropbox, Slack eller andre systemer som din bedrift ikke har kontroll over.

Med Advanced Threat Analytics(ATA) kan man overvåke infrastrukturen slik du aldri har kunnet tidligere uten å investere i kostbart enterprise-utstyr. ATA vil se etter unormale hendelser, og varsle dersom for eksempel en bruker forsøker å logge seg på i Oslo og Kristiansand innenfor en tidsramme som fysisk ikke er mulig.

Azure Information Protection krypterer og sikrer dokumenter og e-post, slik at de ikke kan åpnes av urettmessig mottaker.

Flere av våre EMS-kunder har valgt å kvitte seg med den lokale domenekontrolleren og kjører et serverfritt miljø ved hjelp av Intune og Azure AD. De oppnår i tillegg til den samme funksjonaliteten, økt sikkerhet på alle mobile enheter og terskelen for «Bring Your Own Device» (BYOD) senkes betraktelig.

Microsoft garanterer for 99,9% tilgjengelighet med finansielt støttet SLA (Serviec Level Agreement) for alle kunder. Det er heller ingen bindingstid, så man kan si opp akkurat når man vil uten ekstra kostnader.

Vi tilbyr nøyaktig de samme planene som du kan kjøpe direkte hos Microsoft. Forskjellen er at vi kan gi deg direkte support, samtidig som du får norsk faktura og muligheten for tilgang på både vår kompetanse og tillegstjenester som f eks. brukersupport. Du får lynrask hjelp fra våre egne fagfolk som jobber i løsningen hver eneste dag. Alle garantier er de samme som hos Microsoft, samtidig som du får 100% fornøydhetsgaranti og ingen bindingstid. Kjøper du direkte hos Microsoft er kundestøtte basert på selvhjelpsguider, websupport og telefonsupport kun for hendelser som Microsoft selv kategoriserer som kritiske.

VI VIL GJERNE SNAKKE MED DEG