KONTINUERLIG TRYGGHET MED CLOUDCARE

En rekke sikkerhetsrelaterte tjenester trenger manuelle avgjørelser og tilsyn for å kunne fungere. Cloud Care SOC (Security Operation Center) er et verktøy som forenkler og automatiserer daglig administrasjon for Microsoft 365-brukere, og fungerer som en bemannet alarmsentral hvor Lillevik IT mottar varsler fra tjenester som krever ekstra tilsyn.

HVEM TRENGER TJENESTEN?

Bedrifter som har tjenester som krever en manuell sjekk av varsler og alarmer før det tas eventuelle grep og ikke har kapasitet til å gjøre dette selv. 

Lillevik IT overvåker tjenestene for feil og hendelser som krever tilsyn. Tjenesten har ingen bindingstid og avvikling av tjenesten er inkludert. 

Snakk med oss om CloudCare