Lillevik IT bidrar til en grønnere omstilling – Miljøfyrtårn

Vi er stolte av å kunne fortelle av Lillevik IT i løpet av sommeren har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at Lillevik IT tar aktivt miljøansvar og bidrar til en grønnere omstilling.

For å få Miljøtårn-sertifisering må virksomhetens miljøstandard og rutiner være i overenstemmelse med ulike kriterier; blant annet innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

«Lillevik IT ønsker å bidra til et sunnere samfunn, og retter også fokuset mot å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte. Miljøfyrtårnsertifiseringen viser at vi kan dokumentere nettopp dette, hvor igjen våre kunder og samarbeidspartnere kan føle seg trygge på at vi i Lillevik IT ønsker å ta det ansvaret som ligger på oss», David Aas, Lillevik IT. 

Om Miljøfyrtårn-sertifiseringen:

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I Norge er 6600 virksomheter sertifisert, fra små- og mellomstore bedrifter til større konsern og kommuner.