LPO ARKITEKTER ER EN AV LANDETS STØRSTE OG LEDENDE ARKITEKTKONTOR

LPO Arkitekter ble etablert i 1984 og er i dag et av landets ledende arkitektkontor med 90 ansatte og 65 partnere. Med kontorer i Oslo, Lillehammer, Sverige og Svalbard, økte behovet for en samhandlingsplattform med fokus på både sikkerhet og samhandling i skyen. Derfor var det viktig og effektivisere kommunikasjonen, øke produktiviteten og sørge for at alle bedriftens data var både sikre og tilgjengelige. 

Møt Hilde Lillejord

LPO Arkitekter

HUN TRENGTE BÅDE SIKRE OG EFFEKTIVE SKYTJENESTER

Hilde er ansvarlig for intern- og ekstern kommunikasjon for LPO Arkitekter. Nettredaktør og ansvarlig for sosiale medier. Utarbeider og koordinerer arbeidet med presentasjons- og tilbudsmateriale, og bidragsyter til at LPO Arkitekter gjør gode og fremtidsrettede løsningsvalg med IT. Som de fleste andre SMB (1-500 ansatte) bedrifter, har de erfart et det er hensiktsmessig og outsource forvalting og support av IT-tjenester mens de fokuserer på egen kjernevirksomhet.

HVA SKJEDDE?

Lillevik IT har i mange år levert IT-tjenester til LPO Arkitekter, og var et naturlig kontaktpunkt  for etablering og bruk av Microsoft 365 slik at de har sikre og produktive løsninger i skyen. Microsoft Teams er et tydelig samlingspunkt, og nå kan de dele kompetanse på tvers av avdelinger og prosjekter, samtidig som både intern og ekstern kommunikasjon er raskere og bedre. Sikkerhet er en grunnleggende forutsetning, og de har nå en løsning som ivaretar tryggheten til selskapet, samarbeidspartnere og hver enkelt medarbeider.

«Med deres løsningsorienterte håndtering av denne prosessen har Lillevik IT gitt oss trygghet og tro på at Teams er et kommunikasjonsverktøy som over tid vil ta over intranett og intern e-post.»

Hilde Lillejord, LPO Arkitekter

Flere nyheter