MARSTRAND ER ET ADVOKATFIRMA SOM SIKRER GODE FYSISKE OG DIGITALE PROSJEKTER

Marstrand er en spisset virksomhet bestående av et konsulentselskap og et advokatfirma som sammen gir rådgivning til prosjektorientert virksomhet. Vi sikrer gode prosjekter, både innen digitalisering, omstilling og fysiske prosjekter.
Marstrand er norsk og eid av de ansatte. 
Vi er et tverrfaglig miljø med ulik bakgrunn, utdannelse og erfaring. Vi består av bl.a. økonomer, ingeniører og advokater. Sammen skaper vi et av Norges sterkeste fagmiljø innen prosjektfaget.«

MØT MORTEN AAGAARD

Partner, Marstrand

HAN TRENGTE EN FREMOVERLENT IT-PARTNER MED SIKRE SKYTJENESTER

Morten er advokat og partner i Advokatfirmaet Marstrand, som leverer advokattjenester på tvers av ulike bransjer. Morten hadde et ønske om at alle de ansatte skulle få en sikker og standardisert arbeidsplattform som samtidig var enkel og tilgjengelig på alle enheter. 

HVA SKJEDDE?

Etter gode samtaler og sterke referanser, falt valget på Lillevik, som ekspertisen de trengte for flytting til ny plattform og gode løsningsvalg i fremtiden. Marstrand er nå fullt operative med både sikkerhet og mobilitet i Microsoft 365, samt «best i klassen» brukersupport.

Lillevik hjalp oss trygt og enkelt over til Microsoft 365, og vi har nå en sikker og moderne IT-løsning.

Morten Aagaard, Marstrand

Flere nyheter