AKER YACHTS DRIVER PROFESJONELL BÅTMEGLING

«Mange kjøpere ønsker å handle av en profesjonell part for å trygge kjøpsprosessen. Aker Yachts ivaretar både kjøper og selger gjennom hele salgsprosessen. Alle økonomiske transaksjoner går via en sikret klientkonto.

Salg av båt er ofte forbundet med en drøm for mange. Da er det vesentlig at bilder og tekst fremstår profesjonelt. Våre detaljorienterte meglere tar flotte bilder og utformer tiltalende annonser. Ved behov benytter vi også profesjonelle fotografer. Dette fokuset på profilering tar vi med oss inn i kommunikasjonen med potensielle kjøpere av din båt.»

– Aker Yachts

MØT JENS-ARNE DAMMYR

Daglig leder, Aker Yachts

HAN TRENGTE SIKRE SKYTJENESTER OG BESKYTTELSE MOT UTRYGGE VEDLEGG I E-POST

Jens-Arne Dammyr er Daglig Leder i Aker Yachts, en gruppe profesjonelle båtmeglere som holder til på Blommenholm ved Sandvika. Selskapet hadde behov for å kunne sende og motta informasjon på en sikker måte, og ønsket en løsning for å kunne kommunisere sikkert både med interne og eksterne. Det var i tillegg viktig for Jens-Arne at de ansatte kunne være trygge på at e-postene de mottok var sikre og uten virus.

HVA SKJEDDE?

På bakgrunn av kundens ønske satte Lillevik IT opp en løsning som filtrerer skadelig e-post og usikre linker før de dukker opp i de ansattes innboks. I dag kan Jens-Arne og de andre i Aker Yachts sende og motta e-post uten å bekymre seg for sikkerheten, samtidig som de har en moderne og fremtidsrettet plattform for skytjenester i Office 365.

 I dag kan Jens-Arne og de andre i Aker Yachts sende og motta e-post uten å bekymre seg for sikkerheten.

Jens-Arne Dammyr, Aker Yachts

Flere nyheter